Velkommen

Skal du studere i utlandet og trenger ekstra penger?

Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom deler ut stipendier til ungdom under 30 år fra Trondheim og omegn. Stipendiet gjelder for de som skal ta videreutdanning.

Det kan søkes om stipend til alle slags fag og reisemål. Det er ikke avgjørende om du er akademiker som skal studere ved et universitet, praktiker som skal gå i lære, kunstner som skal fordype deg i et tema eller du på annen måte ønsker å skaffe deg erfaring innen ditt fag og har behov for støtte. Men det er viktig at du kan vise at oppholdet vil gi deg en videreutdanning som kan brukes i arbeidslivet her hjemme.

Stipendutdeling skjer bare en gang i året. Søknadsfrist er i 2021 utsatt til 10. juni. I hvilken grad søknadene vil bli behandlet og stipender vil bli tildelt vil avhenge av hvordan pandemien utvikler seg.

Du kan få opp til kr 50 000,-.

 

På grunn av koronapandemien er det foreløpig noe usikkert i hvilken grad det blir utdelinger i 2021. Dette vil avhenge av utviklingen i smittesituasjonen.