Oss i styret

Styret i legatet består av tre medlemmer:

Jon Bachke
Styreleder
Oppnevnt av Fylkesmannen i Sør – Trøndelag.

Rune Haglund
Styremedlem
Oppnevnt av Norges Teknisk – Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Eivind Johnsen
Styremedlem
Oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Trøndelag

Styremedlemmene oppnevnes for 3 år av gangen.