Reiserapporter

Det er stor spredning i søkermassen hvert år når det gjelder fag og reisemål og det blir innvilget stipend for reiser til en rekke forskjellige land og områder i verden. Noen reiser langt, andre søker om stipend for opphold i våre naboland.

Det er således ved tildeling de to siste årene gitt stipend for reiser til bl.a.:

koffert-bilde-ferdig

– Interiørdesignutdannelse i Irland
– Motedesign, Belgia
– Musikk, Sverige
– Arkitektur, USA
– Økonomi, Taiwan
– Språk, Japan
– Teaterregi, England- Jus, Tyskland
– Fotografi, Sverige
– Soneterapi, Australia

Vi krever at den som får tildelt stipend avlegger rapport når oppholdet er avsluttet.
Noen eksempler på reiserapporter finner du her:

Ingeniørstudium i Storbritannia

Interaksjonsdesign i USA

Informatikk i Japan

Arkitektur i Finland

Sosiologi i Frankrike

Elkraftmarkedet i Italia