Reiserapporter

Det er stor spredning i søkermassen hvert år når det gjelder fag og reisemål og det blir innvilget stipend for reiser til en rekke forskjellige land og reiseformål. Noen reiser langt, andre søker om stipend for opphold i våre naboland.

koffert-bilde-ferdig

Vi krever at den som får tildelt stipend avlegger rapport når oppholdet er avsluttet.
Noen eksempler på reiserapporter finner du her:

Ingeniørstudium i Storbritannia

Gullsmedutdanning i Tyskland

Økonomi i Sør-Korea

Kommunikasjonsdesign i Singapore

Sosiologi i Frankrike

Elkraftmarkedet i Italia